Зовнішньоекономічний контракт шаблон

Санкції та рекламації Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків і пред’явлення рекламацій у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням одним з контрагентів своїх зобов’язань. Базис ціни звичайно визначається шляхом використання одного із комерційних термінів (ФАС, ФОБ, СІФ та ін.) з вказівкою пункту здачі товару; — спосіб фіксації ціни. Базисні умови, таким чином, визначають того, хто несе витрати, пов’язані з транспортуванням товару від продавця-експортера до покупця-імпортера. Ці витрати значні, інколи становлять 40-50% ціни товару. Шсля перерахування грошей Покупець негайно надає Продавцю копію телеграфного повідомлення про перерахування грошей з за-значенням суми перерахування.

Похожие записи: